Platobné a storno podmienky HOTEL ARÉNA KOŠICE

HOTEL ARÉNA I NERUDOVA 12 I 040 01 KOŠICE

PLATOBNÉ A STORNO PODMIENKY

 

Platobné podmienky

Platba vopred cez webový portál stránky www.arenahotel.sk je nevratná. 

Platba na mieste: v hotovosti respektíve kreditnou kartou. Pri platbe na mieste požadujeme platbu vopred - pri check in-e. V prípade, že si hosť vyžaduje platbu pri odchode, je povinný uviesť recepcii pri check-in údaje z kreditnej karty spolu so súhlasom na prípadné zúčtovanie sumy za pobyt. Pri platbe kreditnou kartou môže byť vykonaná tzv. autorizácia Vašej kreditnej karty, ktorá bude vykonaná pri príchode a reálna platba prebehne pri odchode. Platba na faktúru, bankovým prevodom a formou zálohovej faktúry je možná po dohovore s recepciou hotela Aréna.

 

Storno podmienky

Individuálni hostia: Rezerváciu je možné bezplatne zrušiť do 1 dňa pred príchodom do 14:00 hod. Za zrušenie rezervácie v deň príchodu je účtovaných 100% celkovej ceny za 1 noc. Pri nedostavení sa na pobyt bude účtovaných 100% celkovej ceny za 1 noc.

Skupiny: Bezplatné zrušenie (storno) uskutočnenej rezervácie je možné 30 a viac dní pred príchodom. Pri zrušení rezervácie je 14 -29 dní účtujeme 70% z celkovej hodnoty objednanej služby a 13 – 4 dni pred príchodom účtujeme 90% z celkovej hodnoty objednanej služby. 3 – 0 dní pred príchodom účtujeme 100% z celkovej hodnoty objednanej služby. Ak sa daná osoba, ktorá sa mala ubytovať v rezervovaný deň nedostaví vôbec, alebo objednávateľ neoznámi zrušenie rezervácie v dohodnutej lehote, ubytovateľ má nárok na 100% ceny ubytovania z objednanej služby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 1.5.2020

Dokument schválený konateľom spoločnosti

Máte otázku? Zašlite nám ju.

Odoslať

Overené hodnotenia

Hodnotenia